Hälsoskydd

Bild: Provtagning badvatten, foto: Johan NygrenInom hälsoskydd arbetar vi för att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön.

Vad innebär hälsoskyddsarbetet?

Det är vi på samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning som ansvarar för hälsoskyddsarbetet i Katrineholms kommun. I det arbetet ingår bland annat kontroll av inomhusmiljön i offentliga lokaler så som skolor, förskolor och idrottsanläggningar. Vi kontrollerar även lokaler för hygienisk behandling till exempel fotvård, tatuering eller piercing.

Klagomålsärenden

Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger även bostadsrelaterade ärenden som ofta handlar om klagomål på buller, fukt, mögel, temperatur eller rök från vedeldning eller tobak.

Om du upplever att det är dålig miljö i din bostad ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att bostaden uppfyller de krav som gäller.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*