E-tjänstanmälan installation av värmepump

Planerar du att skaffa värmepump för mark, grund- eller ytvatten? Då ska du anmäla detta till bygg- och miljönämnden. Påbörja inte installationsarbete förrän du fått svar på din anmälan.  Anmälan görs via e-tjänsten nedan.

E-tjänstanmälan installation av värmepump

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*