Anmälan av hygienlokal

Hygienlokaler är lokaler där det erbjuds hygienisk behandling till allmänheten. Det handlar om allt från frisersalonger, fotvård och lokaler för skönhetsbehandlingar till gym, solarier och tatuerings- och piercingsalonger.

Vem skall anmäla verksamheten?

Den som skall driva verksamheten benämns ”verksamhetsutövare” och skall fylla i anmälningsblanketten. Om flera olika anmälningspliktiga verksamheter kommer att finnas inom anläggningen skall varje verksamhet anmälas var för sig. Om det finns flera verksamhetsutövare (t.ex. flera olika företag) inom lokalen skall varje företag lämna in en egen anmälan.

Typ av hygienisk behandling

Markera samtliga typer av behandling som skall anmälas. Om det inte finns någon ruta som passar så skriv in behandlingsformen i ”Annat”.

Uppgifter som ska bifogas för att anmälan skall vara komplett

  • Ritning över lokalen. Rumsindelning och inredning skall framgå.

  • Verksamhetsbeskrivning, t ex öppettider, antal behandlingsplatser,  städrutiner etc.

  • Uppgifter om ventilation, typ av ventilationssystem, flöden, kopia på obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

  • Teknisk beskrivning. Beskrivning av utrustning som har med hygien att göra t ex sterilisator, dammsug på fotslipmaskin, håltagningsutrustning.

Anmälningsplikten är inte fullgjord förrän anmälan är komplett
Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver vissa uppgifter för att kunna bedöma de lokaler och anordningar som avses i anmälan. Anmälan är komplett först när samhällsbyggnadsförvaltningen har de nödvändiga ritningarna och tekniska beskrivningarna.

Avgift för handläggning av anmälan

För handläggning av ärendet utgår en avgift som är fastställd enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, se länk till höger. Faktura skickas separat.

Kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen om du vill veta mer.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*