Anmälan av hygienlokal

Hygienlokaler är lokaler där det erbjuds hygienisk behandling till allmänheten. Det handlar om allt från frisersalonger, fotvård och lokaler för skönhetsbehandlingar till gym, solarier och tatuerings- och piercingsalonger.

Vem ska anmäla verksamheten?

Den som ska driva verksamheten benämns ”verksamhetsutövare” och ska fylla i anmälningsblanketten. Om flera olika anmälningspliktiga verksamheter kommer att finnas inom anläggningen ska varje verksamhet anmälas var för sig. Om det finns flera verksamhetsutövare (exempelvis flera olika företag) inom lokalen ska varje företag lämna in en egen anmälan.

Typ av hygienisk behandling

Markera samtliga typer av behandling som ska anmälas. Om det inte finns någon ruta som passar så skriv in behandlingsformen i ”Annat”.

Uppgifter som ska bifogas för att anmälan ska vara komplett

  • Ritning över lokalen. Rumsindelning och inredning ska framgå.

  • Verksamhetsbeskrivning, exempelvis öppettider, antal behandlingsplatser,  städrutiner etcetera.

  • Uppgifter om ventilation, typ av ventilationssystem, flöden, kopia på obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

  • Teknisk beskrivning. Beskrivning av utrustning som har med hygien att göra exempelvis sterilisator, dammsug på fotslipmaskin, håltagningsutrustning.

Anmälningsplikten är inte fullgjord förrän anmälan är komplett
samhällsbyggnadsförvaltningen behöver vissa uppgifter för att kunna bedöma de lokaler och anordningar som avses i anmälan. Anmälan är komplett först när samhällsbyggnadsförvaltningen har de nödvändiga ritningarna och tekniska beskrivningarna.

Avgift för handläggning av anmälan

För handläggning av ärendet tillkommer en avgift som är fastställd enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, se länk till höger. Faktura skickas separat.

Kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen om du vill veta mer.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*