Blankett anmälan undervisningslokaler

Du som vill driva eller arrangera någon typ av verksamhet med undervisningslokaler behöver anmäla detta. Verksamhet med undervisningslokaler är exempelvis förskola, grundskola, gymnasieskola, fritidshem eller specialskola.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*