Anmälan om tobaksvaror eller folköl

Här kan du anmäla att du ska börja sälja folköl och/eller tobak.

Försäljning av tobak, e-cigaretter och/eller påfyllningsbeållare samt folköl ska anmälas till kommunen. Anmälan ska göras senast när försäljningen påbörjas.

Egenkontrollprogram 

Ett egenkontrollprogram fungerar som ett stöd för dig som företagare i egenkontrollen och är ett viktigt underlag för kommunen vid en tillsynskontakt. När du anmäler försäljning av tobaksvaror till kommunen ska du samtidigt bifoga en kopia av ditt egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogrammet ska också finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna uppvisas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn. 

Anmälan och egenkontrollprogram skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Trädgårdsgatan 1
641 80 Katrineholm 

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*