Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Planerar du att starta eller ändra en miljöfarlig verksamhet? Då ska du anmäla till bygg- och miljönämnden som är den lokala tillsynsmyndigheten. Anmälan ska göras minst sex veckor innan verksamheten startar.

Bra att tänka på

Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att en riktig bedömning ska kunna göras av verksamhetens omfattning och miljöeffekter.

Vilka olika typer av verksamheter behöver anmälas?

Vilka slags verksamheter som måste anmälas kan du få information om i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, se länk till höger på denna sida.

Om du är osäker på vad som gäller för dig så kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Anmälan om krossanläggning och sorterverk

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*