Ansökan/anmälan yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel

Ansökan/anmälan gäller för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel. Lantbruk omfattas inte. Ansökan/anmälan lämnas in till bygg- och miljönämnden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*