Blanketter och e-tjänster

 • Blankett anmälan om miljöfarlig verksamhet

  Planerar du att starta eller ändra en miljöfarlig verksamhet? Då ska du anmäla till bygg- och miljönämnden som är den lokala tillsynsmyndigheten. Anmälan ska göras minst sex veckor innan verksamheten startar.
 • Blankett anmälan om tobaksvaror eller folköl

  Här kan du anmäla att du ska börja sälja folköl och/eller tobak samt ladda ned egenkontrollprogram.
 • Blankett anmälan om värmepump

  Borrning ska utföras av certifierade brunnsborrare. Till anmälan ska en tomtkarta/situationsplan bifogas.
 • Blankett anmälan undervisningslokaler

  Du som vill driva eller arrangera någon typ av verksamhet med undervisningslokaler behöver anmäla detta. Verksamhet med undervisningslokaler är exempelvis förskola, grundskola, gymnasieskola, fritidshem eller specialskola.
 • Blankett ansökan om dispens för spridning av gödsel

  För att få sprida gödsel när det annars inte är tillåtet krävs dispens från Katrineholms kommun.
 • Blankett ansökan/anmälan yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel

  Ansökan/anmälan gäller för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel. Lantbruk omfattas inte. Ansökan/anmälan lämnas in till bygg- och miljönämnden.
 • Blankett för anmälan av hygienlokal

  Hygienlokaler är lokaler där det erbjuds hygienisk behandling till allmänheten. Det handlar om allt från frisersalonger, fotvård och lokaler för skönhetsbehandlingar till gym, solarier och tatuerings- och piercingsalonger. Läs mer om hur du anmäler din verksamhet/hygienlokal.
 • Blankett för anmälan av klagomål

  Blankett för anmälan av klagomål som handlar om störningar i bostaden eller utomhus, exempelvis nedskräpning, buller med mera.
 • Blanketter om cisterner

  Den som lagrar eller hanterar brandfarlig vätska eller andra flytande kemikalier är ansvarig för att det sker på rätt sätt. Vid installation av lagringsanordningar, eller hantering av brandfarlig vätska är du skyldig att informera Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun.
 • E-tjänstanmälan installation av värmepump

  Planerar du att skaffa värmepump för mark, grund- eller ytvatten? Då ska du anmäla detta till bygg- och miljönämnden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*