Vilka vägar ansvarar Katrineholms kommun för?

I Katrineholms kommuns tätorter är det Service- och teknikförvaltningen som har ansvaret för snöröjningen på våra gator samt gång- och cykelbanor. 

Trafikverket ansvarar för Vingåkersvägen/Mejerigatan, riksväg 52, tillhörande gång- och cykelbanor, länsväg 555 fram till Djulökorset, länsväg 555 till avtagsväg Rosenholm samt alla genomfarter i tätorterna. Felanmälan till Trafikverket kan du göra på telefon 0771-24 24 24.


Svaret uppdaterat november 2015.


Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*