Hur prioriteras snöröjningsordningen?

Fokus är att upprätthålla framkomligheten för viktiga samhällsfunktioner som till exempel utryckningsfordon och kollektivtrafik.

Vi prioriterar plogning av gång- och cykelbanor. Snödjupet ska inte överstiga fem centimeter, men under pågående snöfall väntar man lite längre. Vår ambition är att hinna ploga före klockan 06.30. Prioriterade områden är också stora trafikerade gator som till exempel Vasavägen-Eriksbergsvägen och Linnévägen–Sveavägen–Ringvägen. Vår målsättning är att snödjupet inte ska överstiga tre centimeter på före detta genomfarten, sex centimeter på bussgator och åtta centimeter på övriga huvudgator. Mindre gator plogas vid tolv centimeter.

Svaret uppdaterat nov 2015.

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*