Hur kan jag bidra till ett framkomligt vinterkatrineholm?

Så här hjälper du till:

Gående

 • Anpassa din utrustning efter att det blir mörkare och halt genom att använda reflexer och broddar.
 • Var ute i god tid och planera din färd.

Cyklist

 • Anpassa ditt körsätt efter väglaget och vädret. Tänk på att använda rätt utrustning – reflex och vinterdäck – när det blir mörkare och halt.
 • Ställ undan din cykel om du inte planerar att cykla i vinter. Fastlåsta cyklar som lämnas på en gång- eller cykelbana hindrar för snöröjningen.
 • Var ute i god tid och planera din resa.

Bilist

 • Det är viktigt att du följer parkeringsreglerna för att plogningen ska kunna göras på ett bra sätt, både dag- och nattetid. På gator och parkeringsplatser får du inte parkera längre än 24 timmar i sträck, om inte skyltaranger annat. OBSERVERA! Vissa gator i centrum, på öster, väster och på norr har så kallade städdagar, med parkeringsförbud klockan 07.00-16.00 under tiden 1 december till 31 maj. Skyltar visar gällande parkeringsförbud.
 • Tänk på att ha rätt utrustning, såsom vinterdäck, när det blir mörkare och halt. Anpassa ditt körsätt efter väglaget och vädret, var ute i god tid och planera din resa.
 • Du som har p-tillstånd för rörelsehindrad: flytta gärna bilen under servicedagen/natten om du har möjlighet eftersom det underlättar snöröjningsarbetet och din parkeringsplats snöröjs samtidigt som övriga gatan.

Fastighetsägare

 • Alla fastighetsägare har ansvar för snöröjning och halkbekämpning på gångbanor i anslutning till sin fastighet. Undantaget om kommunen använder gångbanan föruppläggning av snö (plogvall). Mer om ditt ansvar som fastighetsägare
 • Snö från tak, gårdar och liknande ska läggas upp på den egna tomten. Snön får inte köras ut på gator eller läggas i plogvallen.
 • Ta bort föremål som är i vägen för plogbilarna på trottoaren, till exempel byggsäckar.
 • Tänk på att snöröja ordentligt och sanda fram till din sopbehållare så att personalen kommer fram till kärlet.

 

Svaret uppdaterat november 2015.

Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*