Hur får jag bort vallen på infarten till min villa?

På vintern när det har snöat måste vi alla hjälpa till att hålla staden framkomlig. Alla fastighetsägare har ansvar för snöröjning och halkbekämpning på gångbanor i anslutning till sin fastighet. Det innebär att var och en får öppna upp vallen framför sitt hus. Undantaget är om kommunen använder gångbanan för uppläggning av snö (plogvall). Snö från tak, uppfart och liknande ska läggas upp på den egna tomten. Snön får inte köras ut på gator eller läggas i plogvallen. 

Här kan du läsa Mer om ditt ansvar som fastighetsägare.

Vallöppningar framför till exempel sjukhus, övergångsställen och busshållplatser sköter de som plogar.

Om du av hälsoskäl eller liknande inte får eller kan skotta finns möjligheten att vända sig till någon entreprenör som kan hjälpa till. Sök på "snöskottning Katrineholm" så kan du hitta flera alternativ.

Svaret uppdaterat november 2015.

Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*