Parkeringsövervakning

Securitas Sverige AB ansvarar för parkeringsövervakning av gator, vägar och offentliga parkeringar inom Katrineholms kommun.

Hur lämnar jag information om felparkerade fordon?

Information om långtidsuppställda eller felparkerade fordon kan lämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun som vidarebefordrar informationen till Securitas.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*