Parkering

P-skivaHär får du information om var du kan parkera i Katrineholm, hur du ansöker om olika slags parkeringstillstånd och många andra parkeringsrelaterade frågor.

I centrala Katrineholm finns det cirka 1 100 parkeringsplatser som är tillgängliga under dagtid. Dessutom finns närmare 240 platser för gatuparkering med tillåtna tider från 15 minuter till 24 timmar. 

P-skiva

I centrala Katrineholm, måste du använda P-skiva som tidsmätningsinstrument på kommunala P-platser. Skyltar visar var du måste ha P-skiva.

Här kan du hämta din P-skiva

P-skivor kan du hämta på:

  • Turistbyrån, centralstation vid Stationsplan
  • Kulturhuset Ängeln, Djulögatan 27
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1
  • Kommunens växel i Nämndhuset, Vasavägen 16

Här kan du parkera i Katrineholm


Har du frågor eller synpunkter på parkeringskartan kan du vända dig till samhällsbyggnadsförvaltningen och trafikkoordinator Magnus Lind.

E-post: Magnus Lind.
Telefon:0150-571 41.
Skicka ett tips om sidan till någon