Parker och grönområden

Palmer utanför Gröna Kulle, foto: Lena Hammarbäck

Redan på 1930-talet fanns det 1 200 lindar i Katrineholm. Det var då helt naturligt att katrineholmsborna kallade sin stad för "Lindarnas stad", en benämning som levt kvar länge. 70 år senare fanns 2000 lindar i Katrineholm och lindarna trivs än idag i Sveriges Lustgård.

Parker

Kommunvapnets ros är en symbol för trädgårdsstaden Katrineholm. Det finns inte mindre 30 parker och lekplatser. En av de största parkerna är Stadsparken med friluftsscen, servering och en iögonenfallande blomsterprakt.

Guidade rundvandringar

Trädgårdsarkitekt Håkan Stenström tar gärna en grupp på en guidad rundtur som tar cirka en och en halv timme.

För mer information och bokning kontakta Håkan Stenström på telefon 0150-577 31.

Grönområden

Katrineholms kommun äger 1 129 hektar skog. Det mesta av den kommunägda skogen ligger runt centralorten. Sammanhängande områden finns även i Björkvik och i Bie.

Kommunens mål som skogsägare är att sköta skogen på ett sätt som gör att den biologiska mångfalden bevaras. Utrotningshotade arter inom flora och fauna ska få en möjlighet att överleva.

Vi vill också genom vårt skogsbruk skapa förutsättningar för ett rikt friluftsliv och trivsamma miljöer för kommunens invånare och våra besökare. Den ambitionen är viktigare än det ekonomiska resultatet. Vi ska lämna över en bra miljö till kommande generationer.

Kvalitetsstämpel

Kommunens skogar är certifierade enligt FSC®-C017993. Det betyder att de har en kvalitetsstämpel. FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation. Organisationen vill uppmuntra till ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av skogar.

Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*