Hundar på allmän plats

Hundägare har ansvar för att hunden inte förorenar på allmän plats. Föroreningar efter hund ska plockas upp.

Ordningsföreskrifter

Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter ska hundar:

  • hållas kopplade på offentlig plats
  • inte vistas på kommunens allmänna badplatser
  • hållas kopplade inom Djulö campings område

Hundar i naturen

Under tiden 1 mars till 20 augusti får hundar, oavsett ras, inte vara lösa där det finns villebråd. De måste vara kopplade om de inte är mycket väldresserade. Under resten av året ska hunden hållas under sådan uppsikt att den inte stör vilda djur. Undantag gäller för jakthundar under jakttid.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*