Bidrag till enskilda vägar

Den största delen av Sveriges vägnät är enskilda vägar. Här är det inte staten eller kommunen som ansvarar för väghållningen utan enskilda markägare eller organisationer. En del enskilda vägar får statsbidrag och en del enskilda vägar kan beviljas kommunalt bidrag.

Enskild väg i morgondis, foto: Cathrine Andersson

Kommunalt bidrag

Från och med 2016 gäller nya riktlinjer vid ansökan om kommunalt bidrag. Länk till beslutade riktlinjer hittar du i högerspalten.

Förutsättningar för bidrag

Enskilda väghållare kan ansöka om kommunalt driftbidrag. Bidrag kan beviljas till väg som är utfartsväg för fast boende utanför bebyggelseområde under förutsättning att det finns minst en permanentbostad vid väg eller vägsträckas ändpunkt.

Driftbidrag kan beviljas till väg som är minst 500 meter lång och till avtagsväg från sådan väg under förutsättning att den är minst 250 meter och att vägdelens slut ligger minst 500 meter från annan väg.
Mer information om vägdelar hittar du i högerspalten.

Ansökan ska göras på kommunens blankett. Länk till blanketten finns i högerspalten.

Med ansökan ska lämpliga bilagor lämnas:

  • Karta som visar vägens och/eller vägdelarnas sträckning.
  • Utdrag ur Trafikverkets register för väg som beviljats statligt bidrag.
  • Mötesprotokoll som visar beslut om kontaktperson, kassör och konto för utbetalning.
  • Utdrag från Lantmäteriet som visar att samfällighet är bildad
  • Frivillig överenskommelse mellan boende utmed vägen. Länk till blankett finns i högerspalten.

Statsbidrag

Väghållare av enskild väg kan även ansöka om statligt bidrag från Trafikverket, i det flesta fall under förutsättning att vägen är minst 1000 meter lång.

På Trafikverkets hemsida kan du läsa mer om enskilda vägar. Länk finns i högerspalten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Cathrine Andersson
Telefon: 0150-571 49
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*