Gator och allmän mark

Gatljus i centrum, foto: Johan Nygren

Gator och vägar i kommunen

Det finns tre sorters gator och vägar inom Katrineholms kommun, för en medborgare kan det vara svårt att se skillnaden.

  1. Statliga vägar - är de vägar som Trafikverket ansvarar för. Statliga vägar gäller i allmänhet riksvägar och länsvägar, samt motorvägar som dock inte finns i Katrineholms kommun.
    Trafikverket ansvarar för genomfarterna i kommunens kransorter.
  2. Kommunala vägar - är de vägar och gator inom tätbebyggt område. Kommunala gator gäller i allmänhet huvudgator och bostadsgator. I Katrineholms tätort har kommunen tagit över ansvaret för genomfarterna från och med 1 januari 2014.
  3. Enskilda vägar - övriga vägar är enskilda vägar. Alla vägar är inte öppna för trafik, det är vägens ägare som avgör detta. Ägaren till en enskild väg, privatperson eller samfällighetsförening kan söka bidrag till vägens underhåll från Trafikverket och kommunen.
    Mer information om statliga bidrag till enskilda vägar hittar du på Trafikverkets webbplats. Länk finner du i högerspalten.
    Mer information om kommunala bidrag till enskilda vägar och ansökningsblankett hittar du i menyn till vänster.

Felanmälan

Om du hittar fel och skador på de allmänna vägarna, på belysning eller vill anmäla nedskräpning och klotter kan du anmäla detta till oss genom att ringa Felanmälan Katrineholm på telefon 0150-571 69. Du kan även göra en felanmälan via vår E-tjänst för felanmälan eller via appen Felanmälan Katrineholm som du hittar i din app-butik.

Aktuell trafikinformation

Vill du få koll på vägarbeten och trafikstörningar som påverkar dig i din vardag? Läs mer om aktuell information om pågående arbeten och trafikstörningar på sidan för Trafikinformation.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*