Solkartan

Illustration över Katrineholm skyline och en stor sol ovan

Bor du på Katrineholms soligaste adress?

Solen är en miljövänlig och kostnadsfri energikälla. I Sverige har vi bra solförhållanden och i Katrineholm finns det potential för att installera solenergi på många tak som annars inte används till något. Vi har därför tagit fram en solkarta över hela Katrineholms kommun och som hjälper dig som är villa- och fastighetsägare att bedöma potentialen för solenergi från ditt tak.

Kartan visar hur mycket solenergi ditt tak kan producera under ett år, med avseende både på el och värme från solen. Värdena utgår från den del av taket som är gynsamt för solenergi, och vanligtvis använder man inte hela takytan, utan bara den del som motsvarar husets behov. 

Vill du ha råd eller hjälp?

Vill du veta mer om din fastighets behov eller har andra frågor är du välkommen att kontakta energi- och klimatrådgivare Kjell Dävelid på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Telefon: 0150-570 83
E-post: Kjell Dävelid

Bra att tänka på!

Det är bra att vara medveten om att det inte är några exakta värden som anges i solkartan. Beräknade värden baseras på höjdmodell och statistiska data. 

Grundkartan utgår från 2012 års värden vilket innebär att nya byggnader som tillkommit efter 2012 inte finns med i solkartan.

Tänk även på att alltid kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen innan du påbörjar ditt projekt för att ta reda på om det krävs bygglov för att installera solceller.
Telefon: 0150-577 00
E-post: samhällsbyggnadsförvaltningen

Besök även våra bygglovssidor för mer information. Läs mer om bygglov

Använd solkartan så här
Klicka på din byggnad så ser du potentialen för solel och solvärme (kWh) uträknat ifrån schabloner. Färgskalan visar hur stor solinstrålningen är på olika delar av taket. Du har själv möjlighet att ändra storleken på installationerna genom att ändra ytan i informationsrutan.

Öppna solkartan i nytt separat fönster

Skicka ett tips om sidan till någon