Fakturan - nätavgift och elavgift

Du betalar både en nätavgift och en elavgift. Elleverantör kan du byta medan nätföretaget automatiskt blir det företag som äger nätet där du bor. Ingår de i samma moderbolag så får du en gemensam faktura. Om du byter elleverantör så får du två olika fakturor.

Nätavgifter

För nätet så tas en fast och en rörlig avgift ut. Den fasta avgiften beror på hur stor din huvudsäkring är. Den rörliga delen beror på hur mycket el du använder. Den kallas ofta för överföringsavgift. Utöver detta så tillkommer också statliga avgifter såsom nätövervakningsavgift, elberedskapsavgift och elsäkerhetsavgift.

Elavgifter

Elavgifterna är också både rörliga och fasta. Den rörliga avgiften beror på hur mycket el du använder och vilket avtal du har med din elleverantör. Den fasta avgiften brukar tas ut för de dygn som motsvarar faktureringsperioden och varierar mellan de olika elleverantörerna. Sedan den 1 maj 2003 så ingår också en elcertifikatsavgift den är till för att främja produktion av förnybar energi.

Energiskatt och moms

Energiskatt tas ut för elen du använder men inte för nätavgifter. Moms på 25% läggs på för allt både på nätavgifterna och elavgifterna. Även på energiskatten och elcertifikatavgiften.

Avtal

De vanligaste avtalen är tillsvidarepris, bundet pris och rörligt pris.

Tillsvidarepris

Är det pris du får om du inte aktivt väljer att teckna ett avtal. Tillsvidarepris får du också när ditt avtal gått ut. Tillsvidarepris är i regel högre än andra alternativ och förändras under året.

Bundet pris

Med ett bundet avtal så binder man priset på el under en viss period. Det brukar vanligast vara perioder om ett, två eller tre år. Avtalet gäller bara själva elpriset så energiskatten, momsen och elcertifikatavgiften kan höjas under perioden.

Rörligt pris

Det rörliga priset bygger på hur elpriserna varierar på den nordiska elbörsen. Priset kan alltså gå både uppåt och nedåt.  Det rörliga priset sätts ofta av elleverantören som ett medel av vad elbörsen har haft för priser under en månad. På det så lägger man ett påslag och eventuellt en fast avgift.

Köpråd

Under sommaren ligger de rörliga priserna ofta lågt. Under vintern stiger de och kan skjuta i höjden om det blir riktigt kallt. Rörligt pris kan vara billigast i det långa loppet, men det finns en risk för plötsligt ökade elkostnader. Bundna priser ligger ofta något högre, men du vet vilket elpris du har. Om du ska binda priset har det hittills varit mest fördelaktigt att göra det på sommaren.

Elleverantörer

Det finns över 100 leverantörer att välja mellan. När du byter leverantör så måste du kontakta den i god tid innan. Detta därför att den senast en månad i förväg måste kontakta nätföretaget om bytet.

Vägledning om el, fjärrvärme och gas

För mer information om elfrågor besök Konsumenternas energimarknadsbyrå (länk finner du i högerspalten). Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som informerar om och ger råd samt vägledning i frågor som rör energimarknaden. Rådgivningen är kostnadsfri.

På Konsumentverkets webbplats kan du jämföra priser mellan olika elleverantörer. Se länk i högerspalten.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Energi- och klimatrådgivare Kjell Dävelid
Telefon: 0150-570 83
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*