Klimatklivet - Katrineholm

Klimatklivet

Har du en idé som kan minska klimatutsläpp? Nu finns det möjlighet att söka stöd för klimatåtgärder i till exempel en kommun, ett företag eller en förening. 

Om stödet

Stödet ska gå till lokala åtgärder för att minska klimatutsläpp. En lokal investering kan till exempel göras i en stad, kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län. De investerade medlen ska ge största möjliga klimatnytta och det huvudsakliga syftet är att minska växthusgasutsläppen.

Det är konkreta åtgärder inom till exempel transporter, industrier, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi som kan få stöd. Åtgärder som kan få stöd är till exempel: 

  • Laddinfrastruktur för elfordon
  • Biogasanläggningar
  • Byte av fossil olja till biobränsle eller fjärrväme
  • Utbyggnad av mindre fjärrvärmenät
  • Lustgasdestruktion
  • Cykelbanor och infrastruktur för cykel
  • Kommunikationsinsatser

Ansökan

För den aktuella omgången behöver du skicka in din ansökan senast den 31 januari 2017. Nästa omgång öppnar den 10 mars och avslutas 3 april 2017. Du ansöker digitalt genom Naturvårdsverkets webbplats. 

Det kommer att vara fyra ansökningsomgångar per år fram till och med 2020. Under 2017 ska 700 miljoner kronor delas ut.  

Kontakta oss för stöd och rådgivning inför din ansökan. 

Mer information

Mer information om Klimatklivet hittar du på Naturvårdsverkets webbplats

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Energi- och klimatrådgivare Kjell Dävelid
Telefon: 0150-570 83, kundservice SBF 0150-57700
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*