Coacher för energi och klimat

Glödlampor som hänger på rad, varav en sticker ut som är en lågenergilampa

Har ditt företag en energianvändning under 300 000 kWh? Då kan du få hjälp via projektet coacher för energi och klimat. Klimatcoacher finns tillgängliga i Katrineholm, Flen och Vingåkers kommun och kan på plats hjälpa dig med att effektivisera ditt företags energianvändning.
 

Vem kan få hjälp av en klimatcoach?

Programmet är särskilt riktat till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 000 kWh.

Vad får jag som företagare hjälp med?

Genom att delta i coachningsprogrammet får ditt företag hjälp med att:

 • Sänka energikostnaderna 
 • Förbättra lönsamheten
 • Minska klimatpåverkan

Deltagandet är helt kostnadsfritt!

För att få ut största nytta av coachningsprogrammet behöver du som deltagande företag vara engagerad i de seminarier och träffar som anordnas under programperioden. Utöver det, är det enda som krävs att du kan avsätta tid med coachen. Din insats kommer bestå av att besvara frågor från coachen och att närvara vid en rundvandring i företaget.

Det här gör klimatcoachen

Klimatcoacherna i Katrineholms kommun kan på plats hjälpa dig med att effektivisera ditt företags energianvändning och göra klimatsmarta åtgärder. Coacherna har löpande kontakt med deltagande företag för att stödja arbetet med att genomföra de föreslagna energibesparande åtgärderna.

När ditt företag går med i coachningsprogrammet får du först ett platsbesök av coachen där en genomgång av energianvändningen sker. Därefter tar coachen fram förslag på områden i ditt företag som har potential till en minskad energianvändning. Du får även personlig coachning i att genomföra konkreta energieffektiviseringsåtgärder.

Under perioden bjuds du in till löpande träffar med andra företag som deltar i programmet. På träffarna får ni möjlighet att lära er mer om energieffektivisering och utbyta erfarenheter med varandra. 

Vad ingår i coachningsprogrammet?

Programmet består av en för företaget enskild del och en gemensam del. De gemensamma delarna utförs tillsammans med andra deltagande företag från samma kommun eller kommunsamarbete.

Enskild del:

 • Energigenomgång med platsbesök av klimatcoach
 • Sammanställning av områden med potential till minskad energianvändning
 • Coachning i genomförande av åtgärder

Gemensamma delar som bland annat kan innehålla:

 • Stöd i upphandling av konsult och/eller leverantör
 • Stöd i framtagning av investeringsunderlag
 • Stöd i att ta fram gröna hyresavtal
 • Platsbesök hos andra deltagande företag
 • Inspirationsföreläsningar inom energieffektivisering och dess fördelar

Projektets tre faser

Coachningsprogrammet pågår till och med 2019 och består av tre faser: rekrytering, programperiod och uppföljning. Programmet är uppdelat i två omgångar med en grupp per omgång och coach. Varje grupp består av cirka 20 företag. Den första omgången sträcker sig från januari 2018 till december 2019 och den andra omgången från januari 2019 till december 2019.

Projektets tre faser, bild från energimyndigheten.se

Anmäl ditt intresse!

Anmäl dig och ditt företag till projektet. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Om projektet

Coacher för energi och klimat är en nationell satsning som kombinerar coachning och erfarenhetsutbyte för att ge företag goda möjligheter till att energieffektivisera. Programmet startade i januari 2017 och pågår till och med 2019.

Projektet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via det Nationella regionalfondsprogrammet.

Europeiska regionala utvecklingsfondens logotyp

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Energi- och klimatrådgivare Kjell Dävelid
Telefon: 0150-570 83
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*