Strandskydd

Syftet med strandskyddsbestämmelserna är att stärka allemansrätten vid vatten. Stranden ska vara tillgänglig för alla. Att den möjligheten finns är viktigt för friluftslivet och turismen. 

Film: Klicka på PLAY-knappen ovan för att se en kortare film om Strandskyddsdelegationens webbutbildningar kring strandskyddet. 

Ansök om strandskyddsdispans

Blankett till ansökan hittar du i högerspalten. Att ansöka om dispens innebär att du söker om tillstånd från Katrineholms kommun att avvika från gällande lag.

Lär dig mer om strandskydd

På Strandskyddsdelegationens webbplats finns två utbildningar kring strandskyddslagstiftningen. Är du privatperson, företagare eller medlem av en ideell organisation och vill lära dig mer om strandskyddet, vilka regler som gäller eller hur du söker dispens (tillstånd) för att till exempel bygga i strandnära läge? Då kan du ta del av webbutbildningen Strandskydd som tar 20-30 minuter av din tid i anspråk. Se länk i högerspalten.

Det här gäller

Strandskydd gäller inom 100 meter från vattendrag och sjöar. Där råder byggnadsförbud. Vill du ändå bygga inom strandskyddsområdet måste du ansöka om att få en dispens från förbudet, en strandskyddsdispens. Denna söks hos samhällsbyggnadsförvaltningen. För att en dispens ska kunna beviljas måste det finnas särskilda skäl. 

Växt- och djurliv

Lagen skyddar även växt- och djurlivet. För många växter och djur är strandområdena livsviktiga skafferier och barnkammare. Många hotade arter letar mat i strandområden. Naturliga stränder fångar dessutom upp övergödande ämnen som annars förstör vattendrag, sjöar och hav. Inom strandskyddsområdet är det förbjudet att: 

  • uppföra nya byggnader 
  • ändra byggnader eller byggnaders användning eller utföra andra anläggningar eller anordningar, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt
  • utföra grävningsarbeten eller andra
  • förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i ovanstående punkter
  • vidta andra åtgärder som huvudsakligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.  

Strandskyddsdispens
Som privatperson får du inte:

  • vidta åtgärder som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas vid stranden
  • utvidga din privata zon
  • bygga eller att göra anordningar som utökar tomtplatsen inom strandskyddsområde (gäller även om det är du som äger marken)
  • försämra för växter och djur

Vill du ändå bygga eller vidta andra åtgärder inom strandskyddsområdet måste du ansöka om att få en dispens från förbudet, en strandskyddsdispens. Endast om det finns särskilda skäl kan dispens meddelas från strandskyddsbestämmelserna. Du hittar ansökningsblankett i högerspalten.

Attefallshus och friggebodar

Om du avser att uppföra bygglovsfria komplementbyggnader, så kallade Attefallshus eller en friggebod, inom strandskyddat område, krävs fortfarande strandskyddsdispens. Du hittar ansökningsblankett i högerspalten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*