Tillbaka Lättläst

Skyddade byggnader och områden

En skyddad byggnad eller 
ett skyddat område kallas k-märkt.


K-märkt byggnad

En k-märkt byggnad är skyddad 
av lagen. Lagen heter plan- och bygglagen 
och förkortas PBL.


Byggnadsminne och
landskapsbilds-skydd

En byggnad eller ett område kan
vara skyddade som:

  • byggnads-minne 
  • med landskaps-bilds-skydd.


Riksintresse
Ett område som är av riksintresse
är en miljö eller ett landskap som
har en betydelse-full historia.

Miljön eller landskapet kan till exempel
visa hur människan genom historien
använt och påverkat platsen. 


Fornminne
Ett fornminne är något som finns kvar
efter människors verksamhet.
En fornlämning är en väldigt gammal plats,
men som inte längre används.

Alla fornminnen är skyddade av lagen.
Om du vill förändra en plats som har 
ett fornminne måste du få tillstånd
från Läns-styrelsen.

Läns-styrelsen är regeringens representant i länet.
Läns-styrelsens viktigaste uppgift är 
att se till att uppfylla de mål som riksdagen
och regeringen bestämt.


Rödlistan
I Sverige finns det något som
heter Rödlistan.

Rödlistan

  • Talar om hur det går för Sveriges djur,
    växter och svampar
  • Säger vilka arter som riskerar att försvinna 
    från Sverige.
  • Visar varför vissa arter är hotade.


Natur-reservat
Ett natur-reservat är ett natur-område som
skyddas av lagen.

Det kan vara ett område som är
betydelse-fullt för människan, växter
eller djur.

I ett natur-reservat finns regler
som talar om vad du får
och vad du inte får göra.

För att få bygga i ett natur-reservat
behöver du tillstånd. 
Tillstånd söker du hos
Läns-styrelsen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*