Tillbaka Lättläst

Rivning och marklov

Att bygga hus eller nytt förråd 
är inte det enda som kräver lov. 

Rivning och arbeten i marken
kan också kräva lov
.

Arbeten i marken kallas
för marklov. 


Rivning

Om du vill riva en byggnad måste
du ansöka om rivnings-lov, eller
göra en rivnings-anmälan.

Du kan behöva söka rivnings-lov eller
göra en rivnings-anmälan om du vill:

 •riva en hel byggnad
 •riva en del av en byggnad


Marklov

Arbeten som ska utföras
i marken kallas för marklov.

Du behöver marklov för arbeten som:

 • Ändrar markens höjd
  (inom område med detaljplan).
 • Kräver träd-fällning eller
  plantering av skog
  (inom område med detaljplan). 

Gränsen för höjd-förändringar som kräver
lov ligger på plus/minus 0,5 meter.

Vad säger lagen?

Det finns en lag som bestämmer vad
och var du får bygga.

Lagen heter Plan- och bygglagen 
och förkortas PBL.

Lagen säger också vilka saker
som kräver bygglov. 

När du ska söka bygglov kan
kraven se olika ut.  
Det kan se olika ut beroende
på om du bor centralt eller
på landet.

Olika saker gäller:

 • inom detaljplanerat område
 • inom samlad bebyggelse
 • utanför detaljplan och samlad bebyggelse

Detaljplan

En detaljplan visar hur en
kommun vill utveckla ett område 
som ingår i samhällsbebyggelsen.

En detaljplan visar också hur
ett mark- och vatten-områden 
får användas. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*