Rivning och marklov

Det är inte bara att bygga som kräver lov. Även rivning kan kräva lov eller anmälan liksom vissa markarbeten. 

Bild på ett hus som är rivet

Det är vi på samhällsbyggnadsförvaltningen som hjälper dig med råd och upplysningar om rivning och marklov. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Rivning

Innan du river något måste du ofta söka rivningslov eller göra en rivningsanmälan. Du kan behöva söka rivningslov eller göra en rivningsanmälan om du vill:

 •riva en hel byggnad
 •riva en del av en byggnad

Marklov

Marklov behövs för markarbeten som ändrar markens höjdläge inom område med detaljplan. Normalt ligger gränsen för höjdförändringar som är lovpliktiga vid plus/minus 0,5 meter. Om man samtidigt skall bygga något behövs inget separat marklov utan markförändringarna hanteras parallellt med bygglovet. Det kan även behövas marklov för trädfällning eller skogsplantering inom detaljplanerat område. Motsvarande krav kan gälla inom område med områdesbestämmelser.

Plan och bygglagen 

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om vilka åtgärder som kräver rivningslov eller rivningsanmälan. Lov- och anmälningsplikten skiljer sig åt beroende på var fastigheten ligger. Olika bestämmelser gäller

 •inom detaljplanerat område
 •inom samlad bebyggelse
 •utanför detaljplan och samlad bebyggelse

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*