Tillbaka Lättläst

Förhandsbesked

Har du planer på att bygga
något som kräver bygglov?
Då kan du först behöva
söka ett förhands-besked. 


Förhands-besked

Ett förhands-besked ger dig:

 • Information om det du vill bygga är
  möjligt att bygga.
   
 • Information om det är möjligt att bygga på den
  plats du tänkt dig.


Ansökan

Du ansöker om förhands-besked i
kommunens bygg- och miljönämnd.

I förhands-beskedet får du sedan information
om platsen är lämplig att bygga på. 


Handlingar
Ett förhands-besked kräver inte lika
många handlingar som en bygglovs-ansökan.

Du behöver inte ta fram några 
ritningar på det du vill bygga när du ansöker om
ett förhands-besked.

Positivt förhands-besked

Om platsen är bra att bygga på får du
ett positivt förhands-besked från
bygg- och miljönämnden.

Ett positivt förhands-besked ger dig rätt
att genomföra en viss åtgärd på en viss plats.
Dock krävs det att du ansöker om bygglov
inom två år från det att förhands-beskedet
godkänts.

Ett godkänt förhands-besked är ett
besked som inte längre kan överklagas. 


Negativt förhands-besked

Om platsen är dålig att bygga på får du ett 
negativt förhands-besked.

Bygg- och miljönämnden kan ta ut en
avgift för att de handlägger din ansökan.
 


Prövning av ansökan
När bygg- och miljönämnden prövar din ansökan
gör de något som kallas för lokaliserings-prövning. 

Det betyder att nämnden undersöker om platsen
är lämplig för det du vill bygga.


Kan en ansökan avslås?
Bygg- och miljönämnden kan under de två åren
inte avslå en bygglovs-ansökan som
förhands-beskedet gäller.


Villkor
Ett villkor kan till exempel vara att:

 • Du ska utforma huset på ett särskilt
  sätt så 
  det passar in i omgivningen.
   
 • Att infarten måste ligga på ett visst ställe för att
  vara trafiksäker. 
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*