Förhandsbesked

Bild som visar ett vackert landsskap och ett inritat hus i detta landsskap. Bilden ska symbolisera innebörden av ett förhandsbesked. Foto: Hanna Maxstad

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov kan du först behöva söka ett förhandsbesked.

Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig. Du ansöker om förhandsbesked hos bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun. Förhandsbeskedet visar sedan om platsen är lämplig att bygga på.

Handlingar

Ett förhandsbesked kräver inte lika mycket ansökningshandlingar som en bygglovsansökan. Förhandsbeskedet berättar om du får bygga på platsen, men utan att du behöver ta fram ritningar på det du vill bygga. På så sätt behöver du inte lägga ned tid och pengar på en bygglovsansökan i onödan. 

Vad gäller vid ett positivt förhandsbesked?

Om platsen är lämplig att bygga på får du ett positivt förhandsbesked från bygg- och miljönämnden . Om platsen är olämplig får du ett negativt förhandsbesked. Bygg- och miljönämnden har rätt att ta ut en avgift för att de handlägger din ansökan. 

Ett positivt förhandsbesked ger dig rätten att genomföra en viss åtgärd på en viss plats, under förutsättning att du ansöker om bygglov inom två år från det att förhandsbeskedet vann laga kraft. Ett förhandsbesked som vunnit laga kraft är alltså ett besked eller ett beslut som inte längre kan överklagas. Innan du börjar bygga måste du ansöka om och invänta beslut om bygglov och startbesked. Bygg- och miljönämnden prövar din ansökan utifrån lagar och riktlinjer.

Prövning av ansökan

När bygg- och miljönämnden prövar din ansökan gör de något som kallas för lokaliseringsprövning. Det betyder att nämnden undersöker om platsen är lämplig för det du vill bygga. Vid prövningen tittar nämnden bland annat på bestämmelserna i andra kapitlet i plan- och bygglagen och på riktlinjer i översiktsplanen. Nämnden prövar inga detaljfrågor om till exempel byggnadens utformning eller exakt placering. Det gör de senare när du ansöker om bygglov. 

Kan en ansökan avslås?

Bygg- och miljönämnden kan under de två åren inte avslå en bygglovsansökan för den åtgärd som förhandsbeskedet gäller, men det förutsätter att din ansökan om bygglov helt stämmer med ditt förhandsbesked. 

Villkor

Ett förhandsbesked ställer ofta upp villkor för det du ska bygga. Ett villkor kan till exempel vara att du ska utforma huset på ett särskilt sätt så att det passar in i omgivningen. Ett annat villkor kan vara att infarten måste ligga på ett visst ställe för att vara trafiksäker. Bygg- och miljönämnden kan säga nej till bygglov på grund av sådant som inte prövades i förhandsbeskedet, till exempel byggnadens exakta placering, höjd eller fasadens utformning och färgsättning. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*