Tillbaka Lättläst

När behöver du bygglov?

När du ska bygga nytt hus behöver du bygglov.
Det finns även fler saker som kräver bygglov. 
Här kan du läsa mer vilka krav som finns. 
 

Du kan behöva bygglov om du vill:

  • bygga nytt
  • bygga till
  • ändra byggnadens användningssätt (tillexempel ändra från kontor till bostad, eller från ladugård till verkstad)
  • inreda en ny bostad eller lokal
  • ändra fasaden, till exempel måla om eller byta taktäckningsmaterial
  • sätta upp skylt, plank eller mur

Vad säger lagen?

Det finns en lag som bestämmer vad
och var du får bygga.

Lagen heter Plan- och bygglagen 
och förkortas PBL.

Lagen säger också vilka saker
som kräver bygglov.

När du ska söka bygglov kan
kraven se olika ut. 
 
Det kan se olika ut beroende
på om du bor centralt eller
på landet.

Olika saker gäller:

  • inom detaljplanerat område
  • inom samlad bebyggelse
  • utanför detaljplan och samlad bebyggelse


Detaljplan

En detaljplan visar hur en
kommun vill utveckla ett område 
som ingår i samhällsbebyggelsen.

En detaljplan visar också hur
ett mark- och vatten-områden 
får användas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*