När behöver du bygglov?

När behöver du bygglov? En ung kvinna tittar in i kameran och ser fundersam ut med hakan i handen.

Du som ska bygga nytt, bygga om eller bygga till kan behöva bygglov. Ibland måste du anmäla även om du inte behöver bygglov. För att få reda på om det du vill bygga kräver bygglov eller anmälan ska du kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Du kan behöva bygglov om du vill:

  • bygga nytt
  • bygga till
  • ändra byggnadens användningssätt (tillexempel ändra från kontor till bostad, eller från ladugård till verkstad)
  • inreda en ny bostad eller lokal
  • ändra fasaden, till exempel måla om eller byta taktäckningsmaterial
  • sätta upp skylt, plank eller mur

Vad säger lagen?

Det finns en lag som bestämmer vad och var du får bygga. Lagen heter Plan- och bygglagen 
och förkortas PBL. Lagen säger också vilka saker som kräver bygglov. 

När du ska söka bygglov kan kraven se olika ut. Det kan se olika ut beroende på om du bor centralt eller på landet.

Olika saker gäller:

  • inom detaljplanerat område
  • inom samlad bebyggelse
  • utanför detaljplan och samlad bebyggelse
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*