Friggebodar

För en- och tvåbostadshus finns en del lättnader från kravet på bygglov. I vissa fall är det fritt fram att börja direkt utan kontakt med kommunen, och i andra fall krävs anmälan och startbesked. Är du osäker på vad som gäller, hör av dig till samhällsbyggnadsförvaltningen så hjälper vi dig.

Bild på en friggebod

Det här gäller för friggebodar

Friggeboden får byggas utan vare sig bygglov eller anmälan till kommunen.

Vid ett en- eller tvåbostadshus får du bygga en eller flera komplementbyggnader, friggebodar, som tillsammans inte upptar en yta på marken som är större än 15 kvadratmeter. En friggebod får inte ha högre nockhöjd än 3,0 meter och ska placeras minst 4,5 meter från gräns mot granne. Det krävs alltid bygglov om du vill uppföra boden närmare gata, väg eller park än 4,5 meter. Friggeboden får byggas utan vare sig bygglov eller anmälan till kommunen.

Vad får en friggebod användas till

Friggeboden kan användas till exempel som uthus, garage, förråd, växthus eller gäststuga. Det viktiga är att den används som ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

Strandskydd, väg och järnvägsområde

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Nära allmän väg och järnvägsområde finns särskilda regler. Är du osäker på vad som gäller, hör av dig till samhällsbyggnadsförvaltningen så hjälper vi dig.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*