Attefallshus

För en- och tvåbostadshus finns en del lättnader från kravet på bygglov. I vissa fall är det fritt fram att börja direkt utan kontakt med kommunen, och i andra fall krävs anmälan och startbesked. 

Det här gäller för Attefallshus

Attefallshus är bygglovsbefriade men kräver alltid anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen. Det här betyder att du måste invänta startbesked innan du får påbörja bygget, och om det är ett komplicerat bygge kan det även kräva ett tekniskt samråd. Är du osäker på vad som gäller, hör av dig till samhällsbyggnadsförvaltningen så hjälper vi dig.

Vad får ett attefallshus användas till

Till skillnad från friggeboden får attefallshuset inredas som självständig bostad, som får användas både som fritidsbostad och permanentbostad. I så fall är den ett komplementbostadshus. Det är också möjligt att använda attefallshuset som komplementbyggnad, det vill säga som till exempel uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus.

Strandskydd, väg och järnvägsområde

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Nära allmän väg och järnvägsområde finns särskilda regler. Är du osäker på vad som gäller, hör av dig till samhällsbyggnadsförvaltningen så hjälper vi dig.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*