Blanketter bygglov

Här nedan hittar du Katrineholms kommuns blanketter för bygglov.


Bygglov

Bild på en grävskopa som gräver, foto: Johan Nygren

Denna e-blankett används för att ansöka om bygglov. 

Ansökan om bygglov

 

 


Förhandsbesked

Bild på en vacker miljö med en symbol för ett frågetecken i mitten. Foto: Jan LewenhauptDenna e-blankett används för att ansöka om förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig. 

Ansökan om förhandsbesked

 


Strandskydd

Strand, foto: Hanna MaxstadDenna e-blankett används för att ansöka om strandskyddsdispens.

Ansökan om strandskyddsdispens

 

 


Rivningsanmälan

Fot som trampar på ett modellhus byggt i trä, foto: Hanna Maxstad

Denna e-blankett används för att göra en rivningsanmälan.

Rivningsanmälan

 

 


Planbesked

Glad kille som hoppar rätt upp med höger armen sträckt upp mot skyn, foto: Hanna Maxstad

Denna e-blankett används för att ansöka om planbesked.

Ansökan om planbesked

 

 


Anmälan - Ej bygglovspliktig åtgärd

Skisser som visar ej bygglovspliktiga åtgärder, skiss: Tierp kommun

Denna e-blankett används för eldstäder, ändring av planlösning, VA-anslutning och Attefallshus.

Anmälan - ej bygglovpliktig åtgärd

 


Kontrollansvarig

Foto: Hanna Maxstad

Denna e-blankett används för att göra en anmälan om kontrollansvarig.

Anmälan kontrollansvarig

 

 


Skylt/ljusanordning

Bild på julbelysning i centrala Katrineholm, foto: Hanna Maxstad

Inom detaljplan och inom vissa områdesbestämmelser krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar. Denna e-blankett används för ansökan om lov för skylt eller ljusanordning. 

Ansökan om lov skylt/ljusanordning

 


Ajourhållning av lägenhetsregistret

Lägenhetskomplex i Katrineholm, foto: Hanna Maxstad

Denna e-blankett används för ajourhållning av lägenhetsregistret, flerbostadshus

Ajourhållning av lägenhetsregistret, flerbostadshus

Denna e-blankett används för ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus

Ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*