29 januari 2015

Fiber är nyttigt!

Nu drar Katrineholms kommun fiberbaserat bredband till landsbygden. Ett snabbt bredband innebär tillgång till snabb kommunal service och viktiga tjänster som förenklar vardagen. Det gör nytta – både på jobbet och hemma.

En tallrik med datasladdar

Uppdukat. Katrineholm vill att alla invånare ska uppleva nyttan med en säker och snabb internetanslutning. Därför har vi gjort en storsatsning och tecknat avtal med Utsikt Bredband AB för att bygga fibernät på landsbygden. När Länsstyrelsens bidragspengar i länet delades ut var Floda fiber ensamma om att få projektstöd (Floda fiber har IPONLY som leverantör) av de sex byalag i kommunen som ansökte. Katrineholms kommun gick då ut med en upphandling för att kunna fortsätta med bredbandssatsningen på övriga landsbygden. Det bästa anbudet lämnades av Utsikt Bredband AB.

Modern kommun. Ska kommunen växa behöver vi erbjuda en bra digital infrastruktur. Katrineholm ska vara en modern och attraktiv kommun att bo och verka i. Målet för bredbandsutbyggnaden i kommunen är att 95% ska ha möjlighet till fiberanslutning före 2020. Men, den som skriver avtal med Utsikt före sista juni i år kommer att ha tillgång till fiber senast sista december 2018. Om många kommuninvånare gör det så ligger vi två år före statens, och vår egen, målsättning.

Vi hjälper dig. Den här satsningen innebär att Utsikt bygger och ansvarar för driften av fibernät på landsbygden, och Katrineholms kommun är medfinansiär. Priset för att få in fiber i sitt hus om man bor på något av upphandlingsområdena blir max 18 700 kronor. 

Har du frågor & funderingar? Tala med kommunens bredbandsutvecklare Michael Fransson. Du når honom på 0150-568 30 eller via mejl: bredband@katrineholm.se.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*