16 mars 2016
Tillbaka Lättläst

Fiber är nyttigt!

I Katrineholms kommun arbetar vi med att utbyggnaden
av bredband ska öka.

Bredband är ett samlingsnamn för olika digitala tekniker
som på kort tid kan överföra en stor mängd data.

Målet är att samtliga hushåll ska ansluta sig
via fiber, ADSL eller trådlöst.

I dags-läget kan i stort sett alla hushåll och företag i
Katrineholms kommun få tillgång till bredband.
Men i vissa fall är det inte möjligt att erbjuda
den kapacitet på bredband som hushåll och företag
vill ha.

Katrineholms kommun vill fortsätta bygga ut bredband
till så många som möjligt.

Utbyggnad av fiber är en förutsättning för framtida behov.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Michael Fransson
Telefon: 0150-568 30
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*