16 mars 2016

Fiber är nyttigt!

En tallrik med datasladdar 

Nu drar Katrineholms kommun fiberbaserat bredband till landsbygden. Ett snabbt bredband innebär tillgång till snabb kommunal service och viktiga tjänster som förenklar vardagen. Det gör nytta – både på jobbet och hemma.

Fiber och bredbandsuppkoppling blir allt viktigare i vardagen och kommer successivt att fasa ut gamla system, som kopparnätet.

Kommunen kan och får inte konkurrera med den privata marknaden. I centralorten och i vissa delar av landsbygden, är därför fiberutbyggnaden de privata aktörernas ansvar.

Utsikt dukar upp 
Katrineholm vill att alla invånare ska uppleva nyttan med en säker och snabb internetanslutning. Därför har vi gjort en storsatsning och tecknat avtal med Utsikt Bredband AB för att bygga fibernät på landsbygden. När Länsstyrelsens bidragspengar i länet delades ut var Floda fiber ensamma om att få projektstöd av de sex byalag i kommunen som ansökte. Katrineholms kommun gick då ut med en upphandling för att kunna fortsätta med bredbandssatsningen på övriga landsbygden. Det bästa anbudet lämnades av Utsikt Bredband AB.

Modern kommun
Ska kommunen växa behöver vi erbjuda en bra digital infrastruktur. Katrineholm ska vara en modern och attraktiv kommun att bo och verka i. Målet för bredbandsutbyggnaden i kommunenär att 95% ska ha möjlighet till fiberanslutning före 2020. Men, den som skriver avtal med Utsikt föresista juni i år kommer att ha tillgång till fiber senast sista december 2018. Om många kommuninvånare gör det så ligger vi två år före statens, och vår egen, målsättning.

Vi hjälper dig
Den här satsningen innebär att Utsikt bygger och ansvarar för driften av fibernät på landsbygden, och Katrineholms kommun är medfinansiär. Priset för att få in fiber i sitt hus om man bor på något av upphandlingsområdena blir max 18 700 kronor. 

Har du frågor & funderingar? Tala med kommunens bredbandsutvecklare Michael Fransson. Du når honom på 0150-568 30 eller via mejl: bredband@katrineholm.se.

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Michael Fransson
Telefon: 0150-568 30
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*

Aktörer i kommunen

Läs mer på Utsikts hemsida