Tillbaka Lättläst

Sotning

När du behöver göra rent i
din skorsten ska du kontakta
en sotare.

Du som bor i Katrineholms kommun ska ringa
Söderköpings Sotning & Ventilation AB
telefon 0150 940 80.

Om du själv vill göra rent i din
skorsten måste du gå en utbildning.

Vill du veta mer?
Kontakta Marcus Asplund på
kommunens räddningstjänst
på telefon 0150-576 58.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Skorstensfejarna

Sotning och brandskyddskontroll

I kommunens författningssamling hittar du:

Sotningstaxa (nr 4.06)


Sotningsfrister (nr 2.05)