Sotning

Sotare, foto: Lena Hammarbäck

Det är skillnad på sotning och brandskyddskontroll. Sotning görs av en skorstensfejare. Brandskyddskontrollen ska utföras av en skorstensfejarmästare eller en skorstenstekniker.

Ansvar

Kommunen har ansvaret för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Katrineholms kommuns entreprenör för sotning är Skorstensfejarna, telefon 010-495 21 60.

Mer information om sotning och brandskyddskontroll, samt taxor och avgifter finns i länkarna till höger.

En fastighetsägare som gått en utbildning hos räddningstjänsten i Sörmland kan få tillåtelse att rengöra sin egen fastighet. Ansökan sker då hos Västra Sörmlands Räddningstjänst.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta Marcus Asplund på kommunens räddningstjänst på telefon 0150-576 58.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Skorstensfejarna

Sotning och brandskyddskontroll

I kommunens författningssamling hittar du:

Sotningstaxa (nr 4.06)


Sotningsfrister (nr 2.05)