Lediga tomter i tätorterna

Katrineholms kommun har en vacker landsbygd med många sjöar - Sveriges Lustgård. Förutom centralorten Katrineholm har kommunen åtta tätorter, de listas här nedan tillsammans med lediga tomter.

 • Bie

  Bie är beläget intill riksväg 56 cirka 1 mil norr om Katrineholm. I samhället dominerar modern villabebyggelse.
 • Björkvik

  Björkvik ligger vid sjön Yngaren, cirka 30 kilometer sydost om Katrineholm och nära även Nyköping och Norrköping.
 • Flodafors

  Flodafors är belägen norr om riksväg 55 och riksväg 57 samt Västra stambanan mellan Katrineholm och Flen. Floda kyrka som ligger i Flodafors brukar ses som en av Sveriges största och ståtligaste landskyrkor.
 • Forssjö

  Forssjö är ett modernt villasamhälle cirka fem kilometer sydost om Katrineholm.
 • Julita och Äsköping

  Julitatrakten, vid länsväg 214 cirka 25 kilometer norr om Katrineholm, är rik på stora gårdar. Mest känd är Julita - Sveriges Lantbruksmuseum, som idag är en av Sörmlands mest besökta turistattraktion.
 • Sköldinge

  Sköldinge är beläget cirka 14 kilometer öster om centralorten intill riksväg 55/57. I Sköldinge finns kommunal förskola, förskoleklass, grundskola till och med skolår 6 och fritidshem. Här finns även fritidsgård.
 • Strångsjö

  Strångsjö ligger vid riksväg 55 en knapp mil söder om Katrineholm. Det är ett samhälle där äldre och nyare villabebyggelse möts. Järnvägen går rakt igenom samhället, men det var länge sedan tågen stannade där.
 • Valla

  I Valla finns en blandad natur med öppna åkrar och djupa skogar. Valla ligger 1 mil öster om Katrineholm och är kommunens näst största tätort. En gång- och cykelväg förbinder de båda orterna och möjliggör för sköna promenader eller cykelturer. I Valla bor runt 1500 personer.
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Tomt- och bostadskö

Ställ dig i vår tomt- och bostadsrättskö

E-tjänst för ansökan till tomt- och bostadsrättskö