Trollestrand

Trollestand ligger på en höjd strax söder om Djulösjön, med närhet till naturen och Trolldals ridskola. Här bor du med närhet till staden och med naturen in på knuten.

Tomt- och bostadskö

Om du är intresserad av att bygga på någon av tomterna måste du först ställa dig i vår tomtkö, och sedan göra en intresseanmälan för den eller de tomter du är intresserad av. Länk till kön hittar du i högerspalten, samma med intresseanmälan.

Information om tomterna

Observera att rödmarkerade tomter är bokade.

Fastighet Område Tomtnummer Areal m²
Pris 2018
Trollestrand 1
Trolldalen 1 1770 619 500 kr 
Trollestrand 1
Trolldalen 2 1710 615 000 kr 
Trollestrand 1 Trolldalen 3 1780 650 000 kr
Trollestrand 1
Trolldalen 4 1780 580 000 kr 


Karta över tomterna för Trollestrand

Nya tomter vid Trolldalen. Klicka på bilden för att öppna den i ett separat fönster.

Kostnader och anslutningsavgifter 

Nedan presenteras exempel på avgifter som bekostas av den som köper en tomt: 

Anslutningsavgift för vatten och avlopp: 200 000 kronor
Anslutningsavgift för el:  30 000 kronor
Anslutningsavgift för bredband: 20 000 kronor
Avgift för bygglov: 40 000 kronor
Avgift för nybyggnadskarta: 10 000 kronor

Samtliga exempel på övriga kostnader är cirkapriser. För aktuella prisuppgifter hänvisas till respektive leverantör/myndighet.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att bygga på någon av tomterna ska du först ställa dig i vår tomtkö, och sedan göra en intresseanmälan för den eller de tomter du är intresserad av. Länk till kön hittar du i högerspalten, samma med intresseanmälan. Tomterna kommer sedan att fördelas enligt reglerna för kommunens tomt- och bostadsrättskö. Som sökande erbjuds du alltså den tomt du visat intresse för i den turordning du är anmäld. 

De tomter som inte blivit bokade av någon i tomtkön släpps fria att köpa utanför tomtkön.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Mark- och exploateringschef Mats Lundevaller
Telefon: 0150-57168
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Ställ dig i vår tomt- och bostadsrättskö:

E-tjänst för ansökan till tomt- och bostadsrättskö

Intresseanmälan