Bostäder

Bostäder i Katrineholms kommun. Bild tagen från nya Vattentornet. Foto: Hanna Maxstad

Katrineholm är en medelstor kommun med ett ur logistisk synvinkel utmärkt strategiskt läge. Flera större företag finns på orten och de små och medelstora företagen blir allt fler. Inom en radie på 15 mil når vi i Katrineholm en tredjedel av Sveriges befolkning.

I Katrineholm har vi inte någon central bostadsförmedling. Katrineholms Fastighets AB (KFAB) förmedlar bostäder i egna fastigheter.
 
Småhus eller gruppbyggt småhus förmedlas genom tomt- och bostadsrättskön, som sköts av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Avstånd från Katrineholms centralort

Ungefärligt avstånd från Katrineholms centralort till:

  • Bie - 10 kilometer
  • Strångsjö - 10 kilometer
  • Björkvik - 30 kilometer
  • Sköldinge - 14 kilometer
  • Flodafors - 15 kilometer
  • Valla - 10 kilometer
  • Forssjö - 5 kilometer
  • Äsköping/Julita - 25 kilometer.

Nu kan du via vår e-tjänst ansöka om tomt- och bostadsrättskö

E-tjänst för tomt- och bostadsrättskö.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*