Valla

I Valla finns en blandad natur med öppna åkrar och djupa skogar. Det finns  affär, handelsträdgård och mycket närproducerat. Kring en centrumbebyggelse av äldre typ finns ett modernt villasamhälle.

 - Här finns bra service och ett stort aktivitetsutbud, bland annat nära till gokartbana. /citat från boende i Valla.

Hus i Valla samhälle, foto: Hans Bergh

 

Fakta

Valla ligger en mil öster om Katrineholm och är kommunens näst största tätort. Här bor runt 1500 personer. 

Service

I Valla finns förskola och grundskola till och med skolår 6. Det finns ett bibliotek och en fritidsgård. Andra serviceinrättningar som finns i Valla är distriktssköterskemottagning med barnavårdscentral, livsmedelsbutik, handelsträdgård, restaurang, frisörer och fotvård, samt en kyrka tillhörig Svenska kyrkan samt olika frikyrkoförsamlingar.

Här finns även samlingslokal, gymnastikhall, fotbollsplaner, motionsspår, gokartbana och pistolskyttebana.

Gocart i Valla, foto: Hanna Maxstad
 
Unika kvaliteter

I Valla finns en blandad natur med öppna åkrar och djupa skogar. Det finns  affär och mycket närproducerat. Jugendhus art deco och flera böcker om Valla och hur orten har vuxit fram. Det finns ett bra centrum och det är ett samlat samhälle. Man anser att det är en samlingspunkt, för både Sköldinge, Floda, Lerbo och Valla. Det är bra kommunikationer med många bussar, bra turlistor för pendling. Det är nära till Katrineholm och Flen. Och det är bara en timmes resa från Stockholm med tåg. 

Bredbandsutbyggnaden kom tidigt igång och erbjuds hushållen i Valla. De flesta hyreshusen har bredband.

Bra skola och bra service och aktivitetsutbud i form av butiken, gokartbanan och sporthallen. Ett samhälle där det finns jobb och en stor arbetsgivare är kycklingfabriken. Det finna många företagare och företag i bygden.

Mötesplatser

  • Föreningslivet, till exempel Sockenrådet, PRO och idrottsföreningen
  • Triangeln - handikappanpassad mötesplats
  • Medborgarhuset med gymnastiksal
  • Idrottsanläggningen Valla IP och
  • Församlingshemmet Valla IF:s möteslokal
  • Ungdomsgården.
  • Skolan

Historia

När Västra stambanan anlades blev Valla en av järnvägsstationerna utmed ”jernbanan”. Åren efter stambanans invigning 1862 etablerades flera industrier och samhället växte. Efter ett kungligt beslut blev Valla år 1915 municipalsamhälle och antalet innevånare var nu drygt 900 personer. Fram till 1970-talet hade ett 70-tal enskilda, större och mindre företag, haft sin verksamhet här. I samhället fanns också provinsialläkare, folktandvård, kommunalkontor och brandkår. Valla tillhörde Sköldinge kommun fram till år 1972 och Valla var kommunens centralort .

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*