Sköldinge

Sköldinge präglas av ett öppet landskap och de boende upplever Sköldinge som den vackraste orten i kommunen med ett tryggt och öppet klimat.

Tre glada personer ståendes vid ett kaffebord

Fakta

Sköldinge ligger cirka 14 kilometer öster om centralorten Katrineholm och det är 10 kilometer till Flen. Sköldinge ligger intill riksväg 55/57 och på orten bor runt 500 personer.

Service

I Sköldinge finns kommunal förskola, förskoleklass, grundskola till och med skolår 6 och fritidshem. Här finns även fritidsgård, Folkets hus och Åsa Folkhögskola, samt ett äldreboende känt för sin kreativitet. Dessutom finns bibliotek, samlingslokal, gymnastikhall, fotbollsplaner, tennisbana och motionsspår. I samhället finns också en kyrka. Det finns ett hotell, Katrineberg med mat och Pub, samt Fridhems kaffestuga.

Sköldinge skola en vårdag i maj, foto: Josefine Karlsson

Barn hoppar från brygga i sjön Veckeln

Unika kvaliteter

I sköldige finns ett lugn och det är naturnära med öppna landskap. Det finns en stor trygghet i området och är barnvänligt med bra skola och förskola, vilket behövs för att hålla bygden levande. Det är idag en levande landsbygd. Idrottsföreningen Sköldinge IF är något som flera grupper tar upp som väldigt positiv, där finns ett stort engagemang. Även fritidsgården är viktig för bygden. Det geografiska läget mellan Flen och Katrineholm är en stor fördel och det finns bra kommunikationer till dessa och busslinjerna i Sköldinge är bra. I övrigt nämns Folkhögskolan som ägs av Landstinget Sörmland och är en av Sveriges äldsta skolor. Här finns bland annat musikutbildning och skrivarkurser som är väldigt uppskattade. Andra unika kvaliteter som lyfts fram är hottellet Katrineberg, Fridhem kaffestuga, dykning i brottet och gruvhistorien med husgrunder, gruvvandring och lilla gruvmuséet. I trakten finns en rad minnesmärken från den gruvepok som varade från mitten av 1800-talet till 1970. 

Sköldinge kyrka - med bevarade delar från 1100-talet

Sköldinge kyrka är Katrineholmstraktens äldsta, med bevarad romansk stil. Kyrkans äldsta delar och dopfunten är från 1100-talet. Altarskåpet är ett svenskt arbete från 1500-talet och interiören inrymmer även två fristående träskulpturer från 1200-talet.

Kyrkorummet har en tydlig 1600-talskaraktär. Vid ingången till sakristian finns ett målat blått kors, vilket är ett av de 12 invigningskorsen från 1300-talet som bevarats. Exteriört finns en särskild klockstapel. En sakristia är en kyrkas uppehållsrum för präst och förvaringsrum för kläder med mera. 

Sommartid är Sköldinge kyrka en uppskattad vägkyrka. 1997 utsågs kyrkan till Årets vägkyrka i Sverige.

Öppet: Dagtid, året runt.

Kulturslinga i Kantorp

Gör en vandring i Kantorps kulturmiljö i Sköldinge! Här pågick gruvdrift i nära 150 år - gruvan lades ner 1967.

Upplev en 3 kilometer lång kulturslinga, med 17 informativa skyltar om gruvmiljön i Kantorp. Skyltarna berättar om industriprocessen, byggnader, mineraler med mera.

Vägbeskrivning: Kantorp ligger strax söder om Sköldinge utanför Katrineholm.

Mötesplatser

 • Idrottsparken 
 • Idrottsföreningen Sköldinge IF
 • Folkets hus
 • Biblioteket
 • Församlingshemmet
 • Kyrkan
 • Hotellet med pub med egen öl
 • Åsa folkhögskola
 • Badplats vid Veckeln
 • Prästens hage
 • Valdemaren
 • Fritidsgården
 • ”Busskyrkan” vid Folkets hus
 • Laven MK vid Tegelbruket
 • Fridhems café

Historia

Sköldinge socken har medeltida ursprung. Namnet (1314 Skioldunge) kommer från kyrkbyn och innehåller efterelden inbyggarbeteckningen Unge/inge. Förleden sköld, 'terrängavsats' syftar på sköldliknande höjd invid kyrkbyn.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*