Julita och Äsköping

Julitatrakten är rik på stora gårdar. Mest känd är Julita - Sveriges Lantbruksmuseum, som idag är en av Sörmlands mest besökta turistattraktion.

 - Här är rena rama landsbygden, men ändå nära storstan. /citat från boende i Julita.

Julita gård, hus och folk som går, foto Hanna Maxstad

Fakta 

Julita ligger vid länsväg 214 cirka 25 kilometer norr om Katrineholm. Tätorten heter Äsköping och där bor runt 300 personer.

Service

Julita har förskola och grundskola till och med skolår 6 samt fritidshem. 
 
I området finns en samlingslokal, gymnastikhall, fotbollsplaner, tennisbana och skjutbana. Här finns även bad i sjön Aspen cirka 1 kilometer sydost om Äs i Julita.

Annan service som finns på orten är familjeläkarmottagning, distriktssköterskemottagning, livsmedelsbutik, värdshus, bensinstation, en kyrka tillhörig Svenska kyrkan samt olika frikyrkoförsamlingar.

Unika kvaliteter

Julita gård, vandringsstig/skidspår, Gimmersta ridanläggning, Fiskeboda och Hjälmaren, Fogelsta, Klockargården och Viksberget med sin vackra utsikt. Här finns en livfull hembygdsförening, Julitas husmödrar, gymmet i Lida backe och inte minst den kvinnliga medborgarskolan. Här finns också många naturupplevelser, stora åkrar och fria vyer, men också historiska anknytningar så som kanoner till Lützen, kaffebönan och munkarna.  

Bild: Fiskeboda båthamn, foto: Hanna Maxstad

Julita - Sveriges Lantbruksmuseum

Tre gula byggnader foto: Hanna Maxstad

Vid sjön Öljaren ligger vackra Julita - ett stort gods med levande lantbruk och skog.

Under medeltiden var Julita ett kloster, därefter kungsgård och senare adelsgods. Under 1900-talet skapades ett friluftsmuseum av den siste private ägaren, löjtnant Arthur Bäckström. Han donerade Julita till Nordiska museet, som sedan 1944 förvaltar godset.

På godsets ägor visas herrgården med alla sina byggnader, parken, fruktträdgården, örtagården, kapellet, Skansenstugorna, torp och statarlängor.

På Julita finns de populära sagofigurerna gubben Pettsson och katten Findus hus. Huset är byggt i barnens egen storlek - bara att kliva på i köket hos gubben och katten!

Människor på bild med Pettson och Findus

Julita kyrka vid sjön Öljaren

Julita kyrka ligger vid sjön Öljaren, 1 km väster om Äsköping.

De äldsta delarna är från 1300-talet, övriga delar är från 1600-talet. Interiören består bland annat av vackra takmålningar.

Mötesplatser

 • Skolan 
 • Lanthandeln
 • Julita gård
 • Fogelsta
 • Lyan
 • Lidabackegården
 • Klockargården
 • Kyrkan
 • Idrottsplatsen
 • Pizzerian
 • Badplatserna 

Fiskeboda badplats med badande männsiskor och solparasoll, foto Hanna Maxstad

Bild: Fiskeboda badplats, foto Hanna Maxstad

 Fiskeboda båthamn, foto: Hanna Maxstad

Bild: Fiskeboda båthamn, foto Hanna Maxstad

Historia

Julita socken har medeltida ursprung. Socknen var förr förknippad med det numera rivna klostret Saba och i dag med godset och lantbruksmuseet Julita gård. Under medeltiden lydde hela socknen under klostret, och senare under historiskt tid under Julita gård. 1859 bestod socknen av 87 mantal, varav 74 3/4 mantal under godsen Äs, Julita, Gimmersta och Foglesta, 10 3/4 mantal skattejord och 1 1/2 mantal kronojord. Mantal är ett gammalt mått för storleken på en jordegendom.

Namnet Julita (1100-talets senare del Jolattha) innehåller iior/iur, 'häst och löt, 'betesmark' och syftar på ett område vid kyrkan.

Från stenåldern är boplatser och lösfynd funna, från bronsåldern finns spridda gravrösen och från järnåldern finns 15 gravfält. Dessutom återfinns en fornborg i ett dominerande läge på Viksberget vid Äs. Av Julita kloster (Saba) kvarstår endast några delar som ingår i nutida byggnader vid Julita gård.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*