Sophämtning och renhållning

Vem hämtar hushållsavfall?
Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB) ansvarar för sophämtning, latrintömning och slamsugning vid fastigheter. Mer information hittar du på deras webbplats. Se länk i högerspalten.

Vem städar i stan?

Service- och teknikförvaltningen i Katrineholms kommun sköter renhållningen på offentliga platser i Katrineholm.

Hämtning av hushållsavfall
Vill du att hushållsavfallet från en-och tvåbostadshus eller fritidshus ska hämtas var fjärde vecka beställer du det hos Sörmland Vatten och Avfall AB. En förutsättning för att få beställningen utförd är att du anmält till samhällsbyggnadsförvaltningen att du komposterar allt matavfall som uppkommer i ditt hushåll. 

Undantag från renhållningsföreskriften

Det finns olika undantag från renhållningsföreskriften som du kan söka om hos bygg- och miljönämndenn. Ett krav för att få undantag är att hanteringen av hushållsavfallet sker på ett sådant sätt att besvär för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Se blanketter för renhållning - länk hittar du i högerspalten.

Prövningsavgift

Prövningsavgifter uttas enligt taxa för bygg och miljönämndens verksamhet, se länk till höger.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*