Nedskräpning

Enligt Miljöbalken får ingen skräpa ner utomhus på en plats som allmänheten har insyn eller tillträde till. Förbudet riktar sig mot alla, även markägare, och omfattar alla områden och skräp så som exempelvis glas, papper, engångsgrillar, fimpar, byggavfall, möbler, bilar och hemelektronik.

Hur anmäler jag nedskräpning?

Anmälan om nedskräpning gör du direkt till samhällsbyggnadsförvaltningen som ett klagomål om nedskräpning. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Vilken information behöver jag uppge vid anmälan om nedskräpning?

För att vi ska kunna handlägga klagomålet behöver vi uppgifter om vilken fastighet det rör sig om, typ av avfall, mängden avfall, när det kommit dit och hur länge det legat där, om det finns en föroreningsrisk samt om det finns några uppgifter om vem som skräpat ner.

I de fall där det är känt vem som skräpat ner, ligger ansvaret på nedskräparen att städa upp och en polis- eller åtalsanmälan kan göras mot nedskräparen. Även privatpersoner kan göra en polisanmälan direkt om de vet vem som skräpat ner.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Läs mer om farligt avfalll