Lämna elavfall i butik

Du vet väl om att du kan lämna ditt elavfall direkt i närmaste butik som säljer elprodukter i Katrineholm? Det är enkelt att bli av med elavfallet samtidigt som du gör en god sak för vår miljö. 

Så här fungerar det

Sedan den 1 oktober 2015 kan du numera lämna in din trasiga elektronik i butiker som säljer elprodukter. Du behöver inte visa något kvitto men oftast gäller att du behöver köpa en produkt som liknar den som du vill lämna in, till exempel en mobiltelefonAnsvaret för att ta emot elavfall skiljer sig en del beroende på butikens storlek.

Köp en – lämna en

För alla försäljare av elprodukter, oavsett storlek, gäller principen en mot en. Det innebär att försäljaren är skyldig att ta emot trasig elektronik när du köper en ny produkt av samma typ eller med samma funktion.

Alla butiker som säljer elprodukter ska:

 • Gratis ta emot en produkt med motsvarande funktion när du köper en ny produkt i affären, så kallad en mot en-principen, oavsett storlek på produkten.
 • Ge dig information när du köper en ny vara om din möjlighet att lämna in elavfall.
 • Lämna insamlat elavfall till godkänt insamlingssystem.

Vissa butiker tar emot obegränsad mängd småelektronik

Butik som har en försäljningsyta för elprodukter större än 400 kvadratmeter ska:

 • Gratis ta emot all typ och obegränsad mängd av elavfall som är mindre än 25 cm.
 • Gratis ta emot en produkt med motsvarande funktion när du köper en ny produkt i affären, så kallad en mot en-principen, oavsett storlek på produkten.
 • Ge dig som köper en ny vara information om din möjlighet att lämna in elavfall.
 • Lämna insamlat elavfall till godkänt insamlingssystem.

Exempel på elavfall

Allt som har sladd eller drivs med batteri räknas som elavfall. Till exempel:

 • mobiltelefon
 • rakapparat
 • elvisp
 • hörlurar
 • lysrör
 • lågenergilampor
 • tvättmaskin
 • dammsugare
 • glödlampor
 • leksaker med inbyggda batterier
 • klockor
 • tv- och radioapparater
 • datorer

Lämna på återvinningscentral
Du har alltid möjlighet att lämna in ditt elavfall på Vika återvinningscentral i Katrineholm. På Vika kan du lämna allt från soffor och farligt avfall till kylskåp, trädgårdsavfall som kompost och ris. Det finns alltid personal på plats som kan hjälpa dig till rätta. Som privatperson är det gratis att lämna avfall. Se mer information i högerspalten.

Varför ska det sorteras?

Elavfall kan innehålla farliga ämnen som kan förorena naturen och människors hälsa om det hanteras på fel sätt. Vid sortering plockas elavfallet isär och de olika delarna tas omhand beroende av material. Metaller återvinns, plaster och andra delar förbränns och farligt avfall behandlas enskilt – allt för att minska den negativa miljöpåverkan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Miljöstrateg Linda Aldebert
Telefon: 0150-568 25
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats

Vika återvinningscentral i Katrineholm

För företagare:
Läs mer om producentansvar, insamling och återvinning av elektronik och batterier på El-Kretsens webbplats