Återvinningsstationer

I Katrineholm tillhandahåller kommunen mark till FTI - Förpacknings och tidningsinsamlingen som ansvarar för skötseln av återvinningsstationerna runt om i kommunen.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen ställer ut behållare för insamling. De tar även hand om städning och tömning av behållare.

Återvinningsstationer i Katrineholms kommun

På FTI:s webbplats kan du söka efter aktuella återvinningsstationer runt om i Katrineholms kommun.

Hitta en återvinningsstation nära dig!

Rapportera behov av städning eller tömning
FTI ser gärna att vi som medborgare möts av en ren återvinningsstation och vill därför ha hjälp med synpunkter om det är skräpigt eller fullt på stationen. Om du ser en återvinningsstation som behöver städas eller behållare som behöver tömmas är FTI tacksamma om du ringer till dem eller rapportera dina synpunkter om återvinningsstationer på deras webbplats.

Rapportera synpunkter


Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*