Bo, bygga och miljö

Klicka på playknappen för att starta filmklippet (2:40 min). Glöm inte att titta i HD.

Fler och fler upptäcker Katrineholm, tack vare det fantastiska läget. Det innebär att vi bygger mycket nya bostäder för att möta den kommande inflyttningen. Här ska alla ha möjlighet att hitta ett boende som passar. Vårt mål är att bli 40 000 invånare och att bygga 4000 nya bostäder till 2030.

Katrineholm finns där västra och södra stambanorna möts, endast en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet.

Skicka ett tips om sidan till någon

Nyheter

 • Metria genomför mätningar i Luvsjön under vecka 17 till 18

  2018-04-20 | 
  I slutet av april och under början av maj kommer Katrineholms kommun, tillsammans med Metria, att genomföra mätningar och utsättning av föreslagna lägen för gator inom fastigheten Sjöholm 2:2 i Katrineholms kommun.
 • Tänker du elda trädgårdsavfall?

  2018-04-19 | 
  Eldning i trädgården ska helst undvikas eftersom det kan orsaka obehag för grannar och särskilt för astmatiker som kan få allvarliga problem. Här får du tips på andra och bättre sätt att ta hand om ditt trädgårdsavfall.
 • Inventering av enskilda avlopp i Stora Malm

  2018-04-06 | 
  Under 2018 planerar Katrineholms kommun att inventera samtliga avloppsanläggningar i Stora Malms socken. Inventeringen genomförs för att säkerställa att de enskilda avloppen uppfyller dagens miljökrav.
 • Vad gör vi åt potthålen?

  2018-03-15 | 
  Frågor och svar om varför vägarna går sönder och vad vi gör åt det.
 • Över 900 000 kronor i bidrag till Katrineholm för lokala naturvårdssatsningar

  2018-03-15 | 
  Nio naturvårdsprojekt i länet tilldelas drygt 2,3 miljoner kronor i bidrag från Länsstyrelsen i år. Fem av länets kommuner har sökt och fått bidrag. Katrineholm är en av kommunerna och har beviljats 911 600 kronor för tre olika projekt. Ett av projekten handlar om att göra tätortsnära natur mer tillgänglig för katrineholmarna.
 • Just nu: 38 lediga villatomter i Katrineholms kommun

  2018-02-12 | 
  Just nu finns det 38 lediga villatomter i Katrineholms kommun. 23 av tomterna finns i Katrineholms centralort och resterande i kringliggande tätorter. Läs mer om tomterna här.
 • Utställning av vägplan för väg 56, Katrineholm−Bie

  2018-01-23 | 
  För att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikanter planerar Trafikverket att bygga om väg 56 på sträckan mellan Katrineholm och Bie till 2+1 väg med mitträcke. Vägplanen är nu ute på granskning och du har möjlighet att lämna dina synpunkter fram till den 13 februari.