Bo, bygga och miljö

Klicka på playknappen för att starta filmklippet (2:40 min). Glöm inte att titta i HD.

Fler och fler upptäcker Katrineholm, tack vare det fantastiska läget. Det innebär att vi bygger mycket nya bostäder för att möta den kommande inflyttningen. Här ska alla ha möjlighet att hitta ett boende som passar. Vårt mål är att bli 40 000 invånare och att bygga 4000 nya bostäder till 2030.

Katrineholm finns där västra och södra stambanorna möts, endast en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet.

Nyheter

 • Ny och fräsch tidning om Katrineholm ute nu!

  2018-06-13 | 
  Den här veckan har Katrineholmarna möjlighet att ta del av intressant och spännande läsning om sin kommun i en tidningsbilaga från Svenska Dagbladet. Tidningen delas ut till alla hushåll i kommunen, och även via Svenska Dagbladet i Mälardalsregionen den 13 juni. Läs tidningen här!
 • Arkeologisk undersökning inom fastigheten Sjöholm 2:2

  2018-06-01 | 
  Med start 4 juni genomför Katrineholms kommun, tillsammans med Societas Archaeologica Upsaliensis, en arkeologisk undersökning inom fastigheten Sjöholm 2:2 i Katrineholms kommun. Undersökningen sker nära Blåvingevägen.
 • Nu justerar vi hastigheterna i Katrineholms stad

  2018-05-29 | 
  Som ett led i Katrineholms kommuns arbete med ökad trafiksäkerhet och förbättrad stadsmiljö justeras hastigheterna i Katrineholms stad från och med 2 juli 2018.
 • Detaljplan för del av kvarteret Abborren

  2018-05-24 | 
  Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i flerbostadshus inom en fastighet som idag nyttjas av räddningstjänsten. Planområdet ligger i centrala Katrineholm i anslutning till Stadsparken.
 • Detaljplan för Vitsippan

  2018-05-24 | 
  Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för nya bostäder i form av flerbostadshus i de centrala delarna av Katrineholms stad
 • Välkommen till två spännande dagar med fokus på vatten

  2018-05-17 | 
  Den 23 och 27 maj anordnar Katrineholms kommun olika aktiviteter med fokus på vatten.
 • Metria genomför mätningar i Luvsjön under vecka 17 till 18

  2018-04-20 | 
  I slutet av april och under början av maj kommer Katrineholms kommun, tillsammans med Metria, att genomföra mätningar och utsättning av föreslagna lägen för gator inom fastigheten Sjöholm 2:2 i Katrineholms kommun.