IST Lämna & Hämta (Hypernet)

Nytt namn och ny inloggning

Hypernet Direkt byter namn till IST Lämna & Hämta. Samtidigt flyttas tjänsten in i skolportalen Lärknuten från och med 16 september. 

Från och med fredag 16 september går du som anställd i förskola eller fritidshem in via skolportalen Lärknuten på www.lärknuten.se. Logga in som Personal förskola & grundskola med samma inloggningsuppgifter som till Lärknuten och till din jobbmejl. När du är inne i Lärknuten klickar du på IST Lämna & Hämta. Genom att sedan klicka på Inloggning AD hamnar du direkt i IST Lämna & Hämta, utan att behöva logga in ytterligare en gång. Läs mer om de förändrade inloggningsrutinerna här.

Vikarier, som använder särskilda inloggningsuppgifter, fortsätter som vanligt att logga in genom att klicka på länkarna här nedanför.

Förskolor

Asplundens förskola

https://asplunden.direktfsk.se/?id=36&mode=personale

Backa förskola

https://backa.direktfsk.se/?id=36&mode=personale

Bie förskola

https://bie.direktfsk.se/?id=36&mode=personale

Björkviks förskola

https://bjorkvik.direktfsk.se/?id=36&mode=personale

Borgens förskola

https://borgen.direktfsk.se/?id=36&mode=personale

Forssjö familjedaghem

https://personal.forssjo.direktfth.se/

Fågelbo förskola (Forssjö)

https://fagelbo.direktfsk.se/?id=36&mode=personale

Gersnäs förskola

https://gersnas.direktfsk.se/?id=36&mode=personale

Guldregnets förskola

https://guldregnet.direktfsk.se/?id=36&mode=personale

Häringe förskola (Valla)

https://haringe.direktfsk.se/?id=36&mode=personale

Karossens förskola

https://karossen.direktfsk.se/?id=36&mode=personale

Lasstorps förskola

https://lasstorp.direktfsk.se/?id=36&mode=personale

Mysaks förskola

https://mysak.direktfsk.se/?id=36&mode=personale

Näverstugans förskola

https://naverstugan.direktfsk.se/?id=36&mode=personale

Norrgårdens förskola

https://norrgarden.direktfsk.se/?id=36&mode=personale

Pandans förskola

https://pandan.direktfsk.se/?id=36&mode=personale

Påfågelns förskola

https://pafageln.direktfsk.se/?id=36&mode=personale

Rävens förskola (Julita)

https://raven.direktfsk.se/?id=36&mode=personale

Regndroppens förskola

https://regndroppen.direktfsk.se/?id=36&mode=personale

Saltkråkans förskola

https://saltkrakan.direktfsk.se/?id=36&mode=personale

Stavstugans förskola

https://stavstugan.direktfsk.se/?id=36&mode=personale

Sörgårdens förskola

https://sorgarden.direktfsk.se/?id=36&mode=personale

Tjäderns förskola

https://tjadern.direktfsk.se/?id=36&mode=personale

Trädgårdens förskola

https://tradgarden.direktfsk.se/?id=36&mode=personale

Ängstugans förskola

https://angstugan.direktfsk.se/?id=36&mode=personale

Örnens förskola

https://ornen.direktfsk.se/?id=36&mode=personale

Fritidshem

Bie skola

http://bie.direktfth.se/?id=36&mode=personale

Björkviks skola

http://bjorkvik.direktfth.se/?id=36&mode=personale

Forssjö skola

https://forssjo.direktfth.se/?id=36&mode=personale

Julita skola

http://julita.direktfth.se/?id=36&mode=personale

Nyhemsskolan

https://nyhem.direktfth.se/?id=36&mode=personale

Nävertorp grundsärskola

https://grundsar.direktfth.se/?id=36&mode=personale

Sandbäcksskolan

https://sandbacken.direktfth.se/?id=36&mode=personale

Skogsborgsskolan

https://skogsborg.direktfth.se/?id=36&mode=personale

Sköldinge skola

https://skoldinge.direktfth.se/?id=36&mode=personale

Strångsjö skola

https://strangsjo.direktfth.se/?id=36&mode=personale

Valla skola

https://valla.direktfth.se/?id=36&mode=personale

Västra skolan

https://vastra.direktfth.se/?id=36&mode=personale

Östra skolan

https://ostra.direktfth.se/?id=36&mode=personale

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*